main

Q : Khi nào tôi cần phải thay bộ lõi lọc (filter)?
Q : Sản phẩm của tôi rung lắc mạnh và tạo ra nhiều tiếng ồn
Q : Có mùi lạ khi sử dụng thiết bị
Q : Các trường hơp nào không được chấp nhận bảo hành?
Q : Chế độ bảo hành sản phẩm?main